Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Αμφισβητούν τους Αβορίγινες

Έλλειψη σεβασμού καταλογίζουν εκπρόσωποι των Αβορίγινων στον πολιτειακό πρωθυπουργό της Βικτόριας που αποφάσισε πως...
οι υπουργοί μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι, αν και πότε θα αναγνωρίζουν ότι οι αυτόχθονες είναι οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες της αυστραλιανής γης.
Με απόφαση των προηγούμενων εργατικών κυβερνήσεων, κατά την έναρξη κάθε επίσημης εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός, υπουργοί και οι άλλοι αξιωματούχοι, αναγνώριζαν τους Αβορίγινες ως τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της αυστραλιανής γης.

Ο κ. Μπέιλιου δήλωσε ότι η παράδοση αυτή δεν είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και οι ίδιοι οι υπουργοί του θα κρίνουν πότε και που θα αναγνωρίζουν τους Αβορίγινες.


Η ομοσπονδιακή υπουργός Υποθέσεων Αβοριγίνων, Τζένη Μακλίν, δήλωσε ότι οι πρακτική αυτή δεν είναι υποχρεωτική αλλά οι περισσότεροι ομοσπονδιακοί υπουργοί την ακολουθούν από σεβασμό προς τους Αβοριγίνους.