Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Funny picture!

Γέρνει, υπό το βάρος διαφθοράς και...
της ανικανότητας των ενοίκων της... 
[via]