Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Στο άρθρο 99 το ALTER

Την αίτηση προσφυγής στο άρθρο 99 του Νόμου 3599 ανακοίνωσε και...
επίσημα με επιστολή της προς το χρηματιστήριο η Ελεύθερη τηλεόραση που ελέγχει το Alter.

Όπως αναφέρεται στην αίτηση "κατέστη αναγκαία για την διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρείας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της" .


Το θέμα θα συζητηθεί στις 15 Ιουνίου.