Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Γερνάνε γρηγορότερα οι… στούρνοι


Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα λέει το ρητό και οι Βρετανοί ερευνητές το επιβεβαιώνουν. Εκείνοι που δεν διάβαζαν...
δεν παρακολουθούσαν το μάθημα έκαναν κοπάνες και γενικότερα τελείωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση μετά βίας θα …ζαρώσουν γρηγορότερα από αυτούς που έχουν και ένα μεταπτυχιακό.

 Αναλύοντας το DNA 400 ανδρών και γυναικών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γήρανση των κυττάρων είναι πιο γρήγορη στα άτομα που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – ίσως διότι η υψηλότερη μόρφωση σημαίνει καλύτερες αποφάσεις για τον τρόπο ζωής.

Όπως αναφέρεται στην επιθεώρηση «Brain, Behaviour and Immunity», η συσχέτιση μεταξύ υγείας και κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης είναι καλά τεκμηριωμένη. Όσοι προέρχονται από φτωχικό περιβάλλον είναι πιθανότερο να καπνίζουν, να μην γυμνάζονται και να έχουν μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας, σε σύγκριση με όσους προέρχονται από εύπορο περιβάλλον.


Ωστόσο, η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι το μορφωτικό επίπεδο θα μπορούσε να αποτελεί πιο λεπτομερή δείκτη της μακροχρόνιας υγείας ενός ατόμου, απ’ ό,τι το νυν εισόδημα και η κοινωνική θέση του. «Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί δείκτη της κοινωνικής θέσης ενός ατόμου νωρίς στη ζωή του και η έρευνά μας υποδηλώνει ότι είναι η μακροχρόνια έκθεση στις συνθήκες της χαμηλής κοινωνικής θέσης αυτή που επιταχύνει την κυτταρική γήρανση», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Άντριου Στέπτοου, καθηγητής στο Τμήμα Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας του University College του Λονδίνου.