Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Η δικαιοσύνη είναι έμφυτη....

Οι ερευνητές του Τμήματος Κλινικής Νευροεπιστήμης του διάσημου Ινστιτούτου Καρολίνσκα και....
της Σχολής Οικονομικών της Στοκχόλμης, πραγματοποίησαν πειράματα με 35 εθελοντές, που αφορούσαν «παίγνια» οικονομικής δικαιοσύνης.  Τα αποτελέσματα του πειράματος απέδειξαν και επιβεβαιώωσαν την καθολική ανθρώπινη αντίδραση οτι η συμπεριφορά των ατόμων είναι επιθετική απέναντι σε όσους φέρονται άδικα και με τρόπο βλαπτικό για την ομάδα, και κατ’ επέκταση την ευρύτερη κοινωνία. 

Οι εθελοντές ήταν χωρισμένοι σε ζευγάρια στα οποία ο ένας εκ των δύο ήταν άδικος στη μοιρασιά χρημάτων. Κατά τη διάρκεια του πειράματος κατέγραφαν τις εγκεφαλικές αντιδράσεις τους μέσω της τεχνικής της λειτουργικής μαγνητικής απεικόνισης (fMRI).