Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Ένα ΚΕΠ στον υπολογιστή σας φέρνει το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Αποφασιστικό χτύπημα στο «τέρας της γραφειοκρατίας» επιχειρεί να καταφέρει το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή. Τις επόμενες ημέρες, δεσμεύθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Γ.Ραγκούσης θα δοθεί στη δημοσιότητα το επιχειρησιακό σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, που αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη -που πλέον θα μπορεί να εξασφαλίσει πιστοποιητικά από το σπίτι του-, τον περιορισμό της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης, τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, αλλά και στη μείωση του διοικητικού κόστους κατά 25%.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο, στο Μega ο κ. Ραγκούσης τόνισε ότι «θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει πια και να λειτουργεί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα το δημόσιο με έναν ηλεκτρονικό, άρα με έναν απλό απογραφειοκρατικοποιημένο τρόπο και να παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες, που σήμερα για να τις πάρει ο πολίτης πρέπει ή να ταλαιπωρηθεί στην ουρά ή στην καλύτερη περίπτωση για αυτόν, να πάει στα ΚΕΠ».

Συμπλήρωσε δε ότι το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο στην πραγματικότητα θα είναι η πρακτική εφαρμογή του νομοσχεδίου και θα δοθεί τις επόμενες ημέρες, «θα δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη, να παίρνει από τον υπολογιστή του σπιτιού του μία σειρά από υπηρεσίες, ενώ για πρώτη φορά η δημόσια διοίκηση θα μπει στην εποχή του ηλεκτρονικού εγγράφου, το οποίο θα έχει νομική υπόσταση, μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου».


Για το πότε θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο κ. Ραγκούσης είπε ότι ο στόχος είναι εντός των επόμενων μηνών να γίνει με πολύ συγκεκριμένο και πρακτικό τρόπο καθημερινό βίωμα των πολιτών.


Οι βασικές καινοτομίες του νομοσχεδίου


Ορισμένες από τις βασικές καινοτομίες του νομοσχεδίου είναι η ηλεκτρονική υπογραφή σε ηλεκτρονικό έγγραφο και η καθιέρωση δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών με φορείς του Δημοσίου και ανεξαρτήτως της ιδιότητας του πολίτη ή της επιχείρησης ως δικαιούχου ή οφειλέτη.


Με δεδομένη την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και των επικοινωνιακών δυνατοτήτων, παύει να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη με τη ρητή υπαγωγή και των ηλεκτρονικών εγγράφων στο πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα και η παροχή της δυνατότητας άσκησής του με ηλεκτρονικό τρόπο.


Επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τους φορείς του δημόσιου τομέα και του δικαιώματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με το Δημόσιο για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα με τις ρυθμίσεις αυτές επιτυγχάνεται η ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.


Ακόμη, δίδεται η δυνατότητα φυσικών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις κ.λπ., καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης και της πολιτικής ασφάλειας, ενώ εισάγεται ως κανόνας η αυτεπάγγελτη ή κατ' αίτηση αναζήτηση εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου.


Τέλος, οι φορείς του Δημοσίου υποχρεώνονται να διαθέτουν την πληροφόρηση σε επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα, μορφή και ενισχύεται το δικαίωμα της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών με άδειες ελεύθερης χρήσης. 

http://news.in.gr