Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Προχωρά η εκκαθάριση της «Ασπίς Πρόνοια»

Προχωρούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου Ζωής της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ όπως ενημερώνει με επιστολή του ο αρμόδιος επόπτης Ι.Παντελίδης, αναφέροντας πως ήδη αναμένονται (έχουν αρχίσει να παραδίδονται) οι έλεγχοι του Διεθνούς Οίκου Ernst & Young στα αποθέματα ανά ασφαλιζόμενο που είχε σχηματίσει η εταιρία την 21η Σεπτεμβρίου 2009.Μετά τη διακρίβωση των στοιχείων του ελέγχου και επανεκτίμηση, εφόσον απαιτείται, των αποτελεσμάτων, θα ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος η ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα της, με τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας αντιρρήσεων και ανακοπών από τους τυχόν ενδιαφερομένους, όπως προβλέπεται από το νόμο, θα παραδοθούν και τα τελικά αυτά στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες από πλευράς της.


«Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο όγκος και η ιδιαίτερη πολυπλοκότητα των θεμάτων, (από κάθε μορφή), αλλά και η ανάγκη διασταύρωσης και επαλήθευσης του συνόλου των στοιχείων, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των διαδικασιών, σε συντομότερο χρονικό διάστημα» σημειώνει ο Ι.Παντελίδης.


Παράλληλα, την Πέμπτη, ο επόπτης εκκαθαριστής Κ.Βλαχογιάννης παρείχε διευκρινίσεις προς τους διαμεσολαβούντες, «για να αποφευχθούν οι παρερμηνείες σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες εκκαθάρισης των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ - ΑΕΑΖ».


Ο Κ.Βλαχογιάννης ανέφερε πως στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης των απαιτήσεων των εταιρειών από τους παραγωγικούς συνεργάτες (διαμεσολαβούντες), μετά και τη διακρίβωση των οφειλών τους, με βάση τα στοιχεία της κάθε εταιρείας, καλούνται σταδιακά οι συνεργάτες της να λάβουν γνώση των στοιχείων και να προχωρήσουν στην εξόφληση των τυχών οφειλών τους.


Η διαδικασία αυτή αφορά την αναζήτηση από τα όργανα εκκαθάρισης των χρεωστικών υπολοίπων τους (συμβατικών ή και αχρεωστήτως καταβληθέντων) και μόνο όπως αυτά προέκυψαν μετά την εκκαθάριση του κάθε λογαριασμού, αναφέρει ο εκκαθαριστής.


«Αυτονόητο είναι ότι ελέγχεται η νομιμότητα της όποιας προς τους διαμεσολαβούντες πιστώσεως για το χρόνο προ της ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας των υπό εκκαθάριση εταιρειών» σημειώνει η επιστολή, όπως και «ότι τηρούνται πιστά οι διατάξεις των νόμων που διέπουν την ασφαλιστική εκκαθάριση, ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα οιουδήποτε και να διασφαλιστεί η σειρά των προνομίων».


Τέλος, διευκρινίζεται πως αν από αυτή τη διαδικασία δεν υπάρξει επίλυση της διαφοράς και καταβολή των οφειλομένων, ενόψει της εκ μέρους τους διασταύρωσης και αποδοχής, θα γίνουν όλες οι δικαστικές ενέργειες που ο νόμος προβλέπει ώστε να αναζητηθούν τα οφειλόμενα ποσά από τους κατά περίπτωση υπόχρεους ή και συνυπόχρεους.


 http://news.in.gr