Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Greenpeace : Μύθος η «φθηνή» πυρηνική ενέργεια

Στη νέα της έκθεση με τίτλο «Ο Μύθος της Φθηνής Πυρηνικής Ενέργειας», η Greenpeace παραθέτει στοιχεία που υποστηρίζουν ότι τα πυρηνικά εργοστάσια είναι η πιο ακριβή επιλογή για την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών.
Αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα δεκαετιών από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως, η έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό κόστος των πυρηνικών σταθμών, καταρρίπτοντας οριστικά το μύθο της φθηνής πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η έκθεση συγκρίνει το κόστος της παραγόμενης ενέργειας μεταξύ πυρηνικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι ΑΠΕ αποτελούν την πιο σίγουρη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική επένδυση.

Η πυρηνική βιομηχανία ισχυρίζεται ότι η ενέργεια από τα πυρηνικά είναι ‘φθηνή’, αναφερόμενη κυρίως σε εκτιμήσεις για το κόστος κτήσης και εγκατάστασης του βασικού εξοπλισμού ενός πυρηνικού σταθμού. Αυτό ωστόσο αποτελεί μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της πυρηνικής ενέργειας, αφού πολύ βολικά , όπως υποστηρίζει η περιβαλλοντική οργάνωση, συνήθως δεν αναφέρονται μία σειρά από άρρηκτα συνδεδεμένα κόστη. Αυτά τα κόστη αφορούν στη μακρά περίοδο αδειοδότησης και κατασκευής ενός σταθμού, που εκτινάσσει το κόστος δανεισμού, καθώς και σε μία σειρά από άλλους σημαντικούς παράγοντες (κατασκευή υποδομών και δικτύων, διαχείριση των αποβλήτων, κόστος καύσιμου και τελικής αποσυναρμολόγησης του σταθμού μετά το πέρας του ωφέλιμου χρόνου, ασφαλιστική κάλυψη και (εξαιρετικά περιορισμένη) αντικειμενική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος).

«Εκτός από ψέματα για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών, το πυρηνικό λόμπι εδώ και πολλά χρόνια ψεύδεται συνειδητά για το πραγματικό κόστος της πυρηνικής ενέργειας, που επιβαρύνει τους φορολογούμενους πολίτες με τις ευλογίες των κυβερνήσεων», τόνισε ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας του ελληνικού γραφείου της Greenpeace. «Οι ΑΠΕ και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι η καθαρή και ασφαλής λύση για να απαλλαχθούμε οριστικά από τα πυρηνικά», συνέχισε ο Τάκης Γρηγορίου.
Η Greenpeace καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποσύρουν άμεσα τους πιο γερασμένους και επικίνδυνους πυρηνικούς σταθμούς, στο πλαίσιο μιας οριστικής κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας στις επόμενες δεκαετίες.Παράλληλα, τις καλεί να αναβαθμίσουν το στόχο μείωσης των εκπομπών ως το 2020 σε 30%, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την υιοθέτηση στόχου 100% ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ως τα μέσα του αιώνα.

http://reviews.in.gr