Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για την κατασκευή χωματερών στην Αττική

Κανονικά συνεχίζεται η προγραμματισμένη κατασκευή των χωματερών στην Αττική, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις τέσσερις προσφυγές για ακύρωση των αποφάσεων του περιφερειάρχη Αττικής του 2006, με τις οποίες εγκρίθηκε το σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Αττικής κατά το σκέλος που προβλέπει τη χωροθέτηση εγκατάστασης ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ).
Οι σημερινές τέσσερις αποφάσεις του Ε' Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (901-904/2011) είναι «ουρά» προγενέστερων αποφάσεων του 2007 (965-967/2007 και 1151-1153/2007). Με τις αποφάσεις αυτές του 2007 είχαν απορριφθεί προσφυγές κατά της προέγκρισης κατασκευής ΧΥΤΑ στην Κερατέα, το Γραμματικό και τη Φυλή.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο Δήμος Κερατέας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και ο ιδιώτης Σ. Ιατρού.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων περί αντισυνταγματικότητας κατασκευής των εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, όπως ότι πρόκειται να κατασκευαστούν σε δασικές και αρχαιολογικές εκτάσεις, σε περιοχές φυσικού κάλλους, κ.λπ.
Ειδικά ως προς την προσφυγή του Δήμου Κερατέας, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί του έχουν ήδη απορριφθεί με τις προγενέστερες αποφάσεις του 2007, χωρίς ωστόσο να επικαλείται νεώτερα δεδομένα ως προς το σκέλος της επιλογής των χώρων εγκατάστασης της μονάδας αποβλήτων.
Από τον κ. Ιατρού υποστηρίχθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι η δημιουργία ΟΕΔΑ στην περιοχή της Κερατέας συνεπάγεται πρόκληση κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, λόγω της επιλογής της λύσεως της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων σε περιοχή με οικοσυστήματα χρήζοντα προστασίας και αρχαιότητες. Όμως, ο λόγος αυτός ακυρώσεως απορρίφθηκε, προεχόντως γιατί, στην προσβαλλόμενη πράξη περιέχεται, η πρόβλεψη όχι απλής υγειονομικής ταφής των αποβλήτων αλλά, η διάθεση μετά προηγούμενη ειδική επεξεργασία τους.

www.kathimerini.gr