Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Oφειλές 11 εκατ. ευρώ για την μεταφορα μαθητών σε Χανιά-Ρέθυμνο

Την  άμεση εξόφληση των οφειλομένων  ποσών από τη μεταφορά μαθητών στους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου Α.Ε. κ. Χαρ. Τουλουπάκης.
Διαφορετικά, το ΚΤΕΛ απειλεί με διακοπή των δρομολογίων και 'λουκέτο' στην εταιρεία.

Το συνολικό ποσό που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις μέχρι και την 30/6/2011 ανέρχεται σε 11.765.355 ευρώ και αφορά τις μεταφορές 8.770 μετακινούμενων μαθητών από τον Νομό Χανίων και 5.150 μαθητών από τον Νομό Ρεθύμνης. Όπως επισημαίνει ο κ. Τουλουπάκης στο σχετικό έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται, μεταξύ άλλων, στην Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, όπως επίσης και στους βουλευτές Χανίων - Ρεθύμνης 'Η ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου Α.Ε. έχει αναλάβει τη μεταφορά μαθητών στους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνης μετά από τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών και αφού έγινε η κατακύρωση ως μειοδότης. Οι διαδρομές εκτελέστηκαν κανονικά όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις με λεωφορεία του ΚΤΕΛ, ταξί, I.X.

Η ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου Α.Ε. προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει το έργο μέχρι σήμερα, έχει λάβει δάνειο από την Alpha Bank, όσο και τα ποσά των συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρινόμαστε μέχρι σήμερα και μόνο έτσι ήταν δυνατό να μεταφερθούν οι μαθητές. Τον Δεκέμβριο του 2010 αναγκαστικά κόψαμε τα τιμολόγια των δεδουλευμένων ποσών από τη μεταφορά μαθητών, όπως ο νόμος ορίζει'.

'Φορολογηθήκαμε γι’ αυτά και αποδώσαμε τον Φ.Π.Α. (με δάνειο). Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση. Είμαστε από τους πολίτες που πραγματικά πληρώνουν τους φόρους τους και στηρίζουν την Πολιτεία με το έργο τους. Δυστυχώς, όμως, ούτε άλλο δάνειο μπορούμε να πάρουμε, χρωστάμε υπέρογκα ποσά στα καύσιμα, το προσωπικό μας είναι απλήρωτο και κατά τα άλλα θα πρέπει να δεχτούμε περικοπή 35%. Αυτό μας οδηγεί άμεσα σε λουκέτο. Οτι ακριβώς μας οφείλετε το οφείλουμε και εμείς στους πιστωτές μας. Εάν δεν λάβουμε τα οφειλόμενα ποσά τελειώσαμε. Εξακόσιες πενήντα οικογένειες που στηρίζονται από την ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου Α.Ε. (μέτοχοι, εργαζόμενοι, μεταφορείς) βγαίνουν κυριολεκτικά στον δρόμο', επισημαίνει ο κ. Τουλουπάκης.

Και καταλήγει: 'Είναι φανερό ότι ανάλογα με το οδικό δίκτυο των περιοχών μας στην Κρήτη έχουμε από το χαμηλότερο κόστος στην Ελλάδα ανά μεταφερόμενο μαθητή. Είναι φανερό επίσης ότι με τόσο μεγάλο χρέος στην πλάτη μας είναι αδύνατο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να ασχοληθείτε με το πρόβλημά μας και να προχωρήσετε στην εξόφληση των οφειλομένων διαφορετικά, χωρίς να το επιδιώκουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε, να μπει «λουκέτο» στην εταιρεία μας και ταυτόχρονα να κλείσουμε τα σπίτια μας'.

goodnet.gr