Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Εξαφάνιση....

Ο Εξαφανισθείς, πάσχει από το Σύνδρομο του Εξαπατημένου Πρασινοφρουρου (ΣΕΠ) που προκαλεί στρεβλή αντίληψη της Πραγματικότητας...