Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Παράνομη η ανάρτηση ονομάτων γιατρών που φοροδιαφεύγουν

Παράνομη είναι σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών των ονομάτων γιατρών που έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.
Για το λόγο αυτό η Αρχή υποχρεώνει το υπουργείο, μέσα σε 15 ημέρες, να «κατεβάσει» από την ιστοσελίδα του τις καταστάσεις με τα ονόματα των γιατρών.
Όπως υποστηρίζει συγκεκριμένα η Αρχή η ανάρτηση καταστάσεων γιατρών της Αθήνας και δύο διαγνωστικών κέντρων, που φέρονται να υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις, δεν προβλέπεται από ρητή νομοθετική διάταξη.
Αντιθέτως, διευκρινίζει, η επεξεργασία αυτή προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) και του άρθρου 31 του Κώδικα Βιβλίων και ΣτοιχείωνΚΒΣ , που καθιερώνουν, ως κανόνα, το φορολογικό απόρρητο, το οποίο κάμπτεται μόνο στις περιοριστικά οριζόμενες από το νομοθέτη περιπτώσεις. Συνεπώς, προσθέτει η υπ' αριθμ. 54/2011 απόφαση της Αρχής, η επίμαχη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι νόμιμη.
Η Αρχή ασχολήθηκε με την υπόθεση κατόπιν καταγγελίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και θιγομένων γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά.
Τα μέλη της Αρχής έλαβαν υπόψη τους ότι στις 13 Μαΐου 2010 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Οικονομικών, δελτίο Τύπου που αφορούσε τα αποτελέσματα των εκτεταμένων ελέγχων σε γιατρούς μετά από διασταυρώσεις στοιχείων.
Παράλληλα, περιελάμβανε πίνακες με καταστάσεις γιατρών της Αθήνας, για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις και με γιατρούς που είχαν καταλογιστεί ή επρόκειτο να καταλογιστούν πρόστιμα.
Σημειώνεται ότι επίμαχοι πίνακες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις γιατρών ενώ γίνεται αναφορά και στις περιοχές που εδρεύουν.

http://www.naftemporiki.gr